VissPlus'ın Hikayesi

VISSPLUS'IN HİKAYESİ

Canlıların en temel hissiyatı olan hayatta kalma içgüdüsü, insanoğlunu güvenli ve korunaklı yaşam alanlarına yönlendirmiştir. İnsanlık, yarattığı tarih boyunca kendini güvende hissetmek için yüksek tavanlı mağaralarda ve inşa ettiği yüksek tavanlı yapılarda yaşamıştır. Güvenlik ve ferahlık hissiyatını arttıran bu yapılar, insanoğlunun korunaklı yaşam arzusunun izdüşümüdür.

İnsanoğlu, doğayla mücadeleye başlandığı günden itibaren çeşitli roller üstlenmiştir. Sadakati, güveni ve korunaklı yaşamı ilke edinen kadın, ailenin sahip olduğu yaşam alanlarının sürdürülebilinirliğini sağlamıştır. Kadınlar, temizlik misyonunu üstlenmenin yanında bu korunaklı yaşamı hijyenik ve ferah bir şekilde muhafaza ederek huzura ve mutluluğa ulaşmışlardır.

Vissplus ekibi, temizlik sektöründeki birikimiyle tecrübeli ve yetenekli bir takım olmanın yanında insanlık tarihinin iç görülerinin farkında olan bir düşünce prensibiyle ilerlemektedir. İmza attığı tüm projelerde ferahlık ve güven izlenimlerinden esinlenerek kurumsal yapısını da yaşam alanlarında temizliğin, sağlığın ve hijyenin simgesi olma arzusuyla inşa etmiştir.

Vissplus logosu da insanoğlunun yarattığı bu prensipten ortaya çıkmıştır.

Birinci çizgi ferahlık ve sonsuzluk,
İkinci çizgi güvenlik ve hijyen,
Üçgen korunaklı yaşamı simgelemektedir.

Bu üç figür bir araya geldiğinde korunaklı bir yapının çatısı görünümündedir.

Yukarı Çık