Gizlilik

GİZLİLİK

Vissplus Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra “Vissmate” olarak anılacaktır) tarafından içeriği belirlenen www.vissmate.com.tr web sitesine (Bundan sonra “Vissmate Web Sitesi” olarak anılacaktır) ilişkin Gizlilik Politikası aşağıdaki gibi olup, Vissmate Web Sitesi’nin kullanımı ile edinilen kişisel bilgilerin Vissmate tarafından ne şekilde idare edildiği de açıkça yine işbu metinde gösterilmektedir.

Vissmate Web Sitesi’ni ziyaret etmek, kaydolmak ve sunduğumuz hizmetlerden yararlanmak ile bu Gizlilik Politikası’nı kabul etmekte; kişisel bilgilerinizin, işbu Gizlilik Politikası’nda düzenlendiği şekilde toplanmasına, saklanmasına, kullanılmasına ve açıklanmasına açıkça onay vermekte ve tüm yasal uyarılara vakıf olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Kişisel Bilgilerinin Toplanması ve Kullanımı

Vissmate Web Sitesi’ni kullanarak, Vissmate’in kişisel bilgilerinizi bu Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplamasına ve kullanmasına izin vermiş olursunuz. Kişisel bilgilerinizin toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmiyorsanız, lütfen Vissmate Web Sitesi’ni kullanmayınız veya başka şekillerde Vissmate’e kişisel bilgilerinizi vermeyiniz.

Vissmate kişisel bilgilerinizi aşağıdaki koşullarda talep edebilir:

  • Ürün siparişinde ve her türlü hizmet alımında
  • Vissmate Web Sitesi’ni ziyaretinizde
  • Satışı yapılan ürünler/sunulan hizmetlerle ilgili fikir ve taleplerinizin toplanması amacıyla yapılan anketlerde
  • Sizlere en iyi ve en uygun koşullarla hizmet/ürün sunulabilmesi, ürün kalitesinin arttırılabilmesi için gereken durumlarda
  • Satış veriminin arttırılması amacıyla yapılacak kampanya katılımlarında ve sair gerekli olan benzer tüm durumlarda

Vissmate tarafından talep edilecek kişisel bilgiler:

  • İletişim bilgileri (Ad-Soyad, adres, telefon, e-posta adresi ve benzeri)
  • İstatiksel bilgiler (Yaş, Yıllık gelir ve benzeri)
  • Vissmate tarafından talep edilecek hizmetin/ürünün gerektirmesi halinde başkaca her türlü bilgileri kapsayabilir.

Yukarıda anlatıldığı gibi, sunulan ürünler için gerekli olanlarla sınırlı olacak şekilde ve yasal yöntemlerle elde edilecek olan kişisel bilgiler, talep olunan hizmetin sunulabilmesi, Vissmate tarafından sunulan hizmetlerin/ürünlerin iyileştirilmesi (bu kapsamda kampanya ve promosyonların etkinliğinin arttırılması için yapılacak kampanyalarda, reklamlarda vs.) ve benzer geçerli amaçlar için kullanılacaktır.

Önceden onayının alınmadığı veya yasal zorunluluklar gerektirmediği takdirde, kişisel bilgiler yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacaktır. (Çerezler (“cookie”) ve istatiksel veriler için Çerez Politikası sayfasına bakınız)

Vissmate hiçbir şekilde 13 yaş altındaki çocuklardan bilgi toplamaz. Vissmate Web Sitesi, yetişkinlerin kullanımına göre tasarlanmış olup, çocuklara yönelik değildir. Vissmate, 13 yaşından küçük çocuklara ilişkin bilgilerle ilgilenmemektedir. 13 yaşın altındaysanız, lütfen herhangi bir bilgi sunmayınız. Ebeveynlerin ya da yasal velinin, gözetimi altındaki çocuk ve ya çocukların herhangi bir kişiye ait bilgileri Vissmate Web Sitesi’ne ulaştırdığına dair şüpheleri olması halinde, söz konusu bilgilerin silinmesi isteniyorsa, info@vissmate.com.tr e-mail adresiyle iletişime geçmelerini rica ederiz. Böyle bir durumda, söz konusu bilgiler en kısa zamanda silinecektir.

Kişisel Bilgilerin Toplanma Şekli

Bilgileriniz birçok şekilde toplanabilir:

1. Vissmate Web Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde, sizin hakkınızda genel ve kişisel olmayan bilgiler (IP adresiniz, kullandığınız tarayıcı türü, Vissmate Web Sitesi’ne girmeden önce ziyaret ettiğiniz internet siteleri gibi) çerezler ve diğer teknolojiler kullanılarak otomatik olarak toplanabilir. Vissmate Web Sitesi, Google Inc.’in (“Google”) bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanmaktadır. Google Analytics, “çerezler” kullanır. Bunlar, bilgisayarınıza kaydedilen ve Vissmate Web Sitesi’nin kullanımıyla ilgili analiz yapılmasına izin veren metin dosyalarıdır. Vissmate Web Sitesi’ni kullandığınızda, Google tarafından toplanan verilerin toplanmasını ve işlenmesini kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

2. Vissmate Web Sitesi’nde, iş başvurusu, iletişim formu, e-bülten talep gibi bölümler üzerinden bize kendi isteğinizle sağladığınız kişisel bilgilerinizi toplayabiliriz. Bu bilgiler tarafımızdan merkezi olarak depolanmaktadır. Herhangi bir suç unsuru araştırmasında, yetkili makamlarca Vissmate Web Sitesi üzerinden fayda talebinde bulunulması durumunda karşı tarafın güvenilirliği teyit edildikten sonra kullanıcının izni dikkate alınmadan kişisel bilgiler paylaşılacaktır.

Kişisel Bilgilerin İdaresi

Yasanın gerektirdiği durumlar,  yukarıda belirtilen tüm haller ve kişinin onayının alındığı haller ile çerezler ve istatiksel veriler için belirtilenler saklı kalmak üzere, Vissmate, yukarıda açıklandığı şekilde edinilen kişisel bilgilerinizi, üçüncü kişilerle paylaşmamayı ve bunları ifşa etmemeyi taahhüt etmektedir.

Kişisel Bilgilerin Güvenliği

Temin edilen kişisel bilgilerin uygun bir şekilde muhafazasını sağlamak üzere, Vissmate, şirket içi yönetim sistemi uygulamakta, Vissmate çalışanlarına müşteri bilgilerinin gizli ve güvende tutulması için eğitim vermekte ve ağ üzerinde kişisel bilgilerinize usulsüz olarak yapılmak istenen erişimlerin önlenmesi, bunların kaybı ve bunlara zarar gelmesi ve benzeri tehlikelerin önlenmesi için rasyonel ve uygun güvenlik tedbirleri uygulamaktadır.

Ancak, bilindiği üzere üçüncü kişiler, hukuka aykırı olarak iletişiminizi veya kişisel bilgilerinizi ele geçirebilir, kötü amaçlarla kullanabilir veya suiistimal edebilir. Bu nedenle, bilgilerinizin gizliliğini korumak için büyük bir çaba göstermemize ve gerekli güvenlik tedbirlerini almamıza rağmen, bunların her zaman gizli kalacağı yönünde bir söz vermemiz mümkün değildir. Açıklanan nedenle, kanuna aykırı yollarla üçüncü şahıslar tarafından kişisel bilgilerinizin ele geçirilmesi, kötü amaçlı kullanılması, suiistimal edilmesi ve/veya benzeri durumlar sebebiyle ortaya çıkabilecek maddi ve manevi hiçbir zarardan sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Vissmate, gerekli gördüğü takdirde, Vissmate Web Sitesi’ni güvenle idare edilebilmesi için kişisel bilgilerin kullanımını durdurma, bunları silme ve düzeltme için gereken tedbirleri alma hakkını saklı tutmaktadır.

Kişisel Bilgilerin İfşa Edilmesi, Düzeltilmesi ve Kullanımının Durdurulması

Ziyaretçilerin kendilerine ait kişisel bilgilerinin ifşa edilmesini, düzeltilmesini veya kullanımının durdurulmasını yazılı olarak talep etmeleri halinde, Vissmate, söz konusu talebi kabul edecektir. Ancak taleplerin mevzuattaki şartları tamamlamıyor oluşu veya kişisel bilgilerin Vissmate tarafından en son kullanıldığı zamandan sonra uzun bir süre geçmiş olması hallerinde Vissmate ziyaretçinin talebini gerçekleştiremeyebilir.  

Sosyal Medya

Vissmate kişisel bilgilerinizi, sosyal medya platformlarında ve üçüncü taraf sitelerde hedeflenmiş reklamlar sunmak için genel kitle segmentleri geliştirmek amacıyla kullanabilir.

Ayrıca, Vissmate Web Sitesi size çeşitli sosyal platformlardan sosyal eklentiler sağlayabilir. Örnek; Vissmate Web Sitesi’nde bulunan Facebook “Beğen” düğmesi, Facebook sohbetleri ve oturum açma ya da diğer web sitesi işlevleri veya sosyal ağ siteleri ile etkileşimi mümkün kılan diğer özellikler gibi üçüncü taraflardan “eklentiler” ve diğer web sitesi özelliklerini içerebilir. Çalışmaları ve kullanımları ile birlikte bu “eklentiler” ve bunların kullanımının bir parçası olarak üçüncü taraflara sunduğunuz bilgiler, bu eklentileri sağlayan üçüncü tarafın gizlilik politikası ve uygulamaları ile yönetilir. Vissmate, bu tarafların gizlilik politikaları ya da uygulamaları konusunda herhangi bir denetime ya da sorumluluğa sahip değildir. Üçüncü taraf “eklentilerini” ya da özelliklerini kullanma konusunda karar vermeden önce, gizlilik politikalarını dikkatlice incelemenizi rica ederiz.

Yukarı Çık